T.J. Sokol Lázně BohdanečAKTUÁLNÍ INFORMACE

Cvičení dětských oddílů (předškolní děti) začíná od 2.9.2021, ostatní oddíly během druhého zářijového týdne.

Informace podávají cvičitelky jednotlivých oddílů.


Rozpis cvičení 2021/2022

Kliknutím SEM se Vám otevře rozpis cvičení 2021-2022

Fotka 1

GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů platným od května 2018 je každý platící člen T.J.Sokol Lázně Bohdaneč povinen vyplnit pro tělocvičnou jednotu PŘIHLÁŠKU + SOUHLAS se zpracováním osobních údajů.

Tiskopisy předávají cvičitelé jednotlivých oddílů.
Za děti do 18 let vyplňují rodiče !!!

Předem děkujeme za pochopení.


T.J. Sokol Lázně Bohdaneč nabízí pohyb pro každého

Tělocvičná jednota Sokol Lázně Bohdaneč je po dlouhá léta významným organizátorem nejen sportovního, ale i kulturního a společenského života v našem městě. V roce 2024 uplyne již 120 let od jejího založení. Hlavní současnou činností bohdanečského Sokola je nabídka volnočasového vyžití občanům téměř všech věkových kategorií. Doufáme, že tato prezentace přivede do našich řad nové členy se zájmem o aktivní odpočinek – a to jak cvičence, tak dobrovolné cvičitele a nové členy výboru.

Na úvod několik faktů …

Oficiální název: Tělocvičná jednota Sokol Lázně Bohdaneč
Právní forma: organizační jednotka České obce sokolské
Rok založení: nově 1997
Statutární orgán: Výbor ve složení:
Alena Dufková, starosta
Jitka Moravcová, jednatel
Lenka Kubátová, hospodář
Luboš Vomlel, náčelník
Iveta Kaštánková, náčelnice
Radek Pavlík, vzdělavatel
Zdeněk Moravec, člen
Stávající počet členů: 332
Sídlo: Dr. Tyrše 262, 533 41 Lázně Bohdaneč

Krátké ohlédnutí do minulosti

září 1904 v Bohdanči založena Tělocvičná jednota
1918 po 1. světové válce a vzniku samostatné republiky obnovena činnost TJ
1927 - 1930 výstavba budovy sokolovny podle projektu architekta Oldřicha Šmídy
Obrázek sokolovny
1941 - 1945 za 2. světové války činnost TJ zastavena
1948 sloučení sportovních spolků do jedné organizace – ČSTV, upraven název na „Tělovýchovná jednota Sokol Bohdaneč“
1975 rekonstrukce sokolovny – vybudováno mazutové ústřední topení, přístavba šaten
1997 po několikaletých soudních sporech transformace místní TJ do České obce sokolské – nový název „Tělocvičná jednota Sokol Lázně Bohdaneč“

Co se děje v Sokole dnes

Hlavní činností T.J. Sokol je pravidelné cvičení v týdenních cyklech skupin dětí a dospělých pod vedením školených cvičitelů. V dětských kategoriích je náplní zejména cvičení na nářadí a míčové hry. Cvičenci se zúčastňují také jednorázových závodů na regionální úrovni, zejména v atletických disciplínách a florbalu.

Další aktivity představuje rekreační sportování v určitém sportovním odvětví bez vedení cvičitelů a účasti v soutěžích – sálový fotbal, tenis, badminton, či stolní tenis mužů.

Někteří členové se věnují sportu se zapojením do soutěží na různých úrovních, a tedy pravidelně trénují pod vedením trenérů – sem patří například nohejbal a šachy.

Jednotlivým skupinám jsou přidělovány hodiny ve velkém a malém sále (podrobný rozpis cvičení najdete na našich webových stránkách). Týdně tak pravidelně navštěvuje prostory sokolovny přibližně 260 členů.

Dětské oddíly se každoročně, počátkem roku, představují ukázkami cvičení za hojné účasti rodičů a přátel.

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3

Pravidelně jednou za měsíc, případně podle potřeby k řešení aktuálních záležitostí, se schází výbor T. J. Vrcholným orgánem je Valná hromada, která se koná jednou ročně.

Kontakt

Dr Tyrše 262
Lázně Bohdaneč
53341

Mapa Logo města

Město Lázně Bohdaneč každoročně přispívá dotací na provoz sokolovny a na činnost TJ.

Web je přístupný podle pravidel pro tvorbu přístupného webu Blind friendly

© Copyright 2020-2021 Josef Hylský Valid XHTML 1.0 Transitional