T.J. Sokol Lázně Bohdaneč

Rozpis cvičení 2019/2020

Kliknutím SEM se Vám otevře rozpis cvičení (2019-2020) .xls


Většina oddílů začíná cvičit druhý týden v září, tzn. od 9.9.2019


GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů platným od května 2018 je každý platící člen T.J.Sokol Lázně Bohdaneč povinen vyplnit pro tělocvičnou jednotu PŘIHLÁŠKU + SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

Tiskopisy předávají cvičitelé jednotlivých oddílů.
Za děti do 18 let vyplňují rodiče !!!

Předem děkujeme za pochopení.


Ve zdravém těle zdravý duch aneb T.J. Sokol Lázně Bohdaneč chce nabízet sport pro každého

Tělocvičná jednota Sokol Lázně Bohdaneč je po dlouhá léta významným organizátorem nejen sportovního, ale i kulturního a společenského života v našem městě. V roce 2004 uplynulo již 100 let od jejího založení. Při této příležitosti měli čtenáři Zpravodaje možnost seznámit se prostřednictvím velice zajímavého seriálu zpracovaného kronikářem panem doktorem Milošem Charbuským s její bohatou historií a průřezem činností až do současnosti. Nyní bychom vám rádi představili stávající tvář bohdanečského Sokola, který dnes nabízí místním občanům téměř všech věkových kategorií hodnotné volnočasové vyžití. Doufáme, že tato prezentace přivede do našich řad nové členy se zájmem o aktivní odpočinek – a to jak cvičence, tak dobrovolné cvičitele, a získá u bohdanečské samosprávy i široké veřejnosti potřebnou podporu našich budoucích aktivit.

Na úvod několik faktů …

Oficiální název: Tělocvičná jednota Sokol Lázně Bohdaneč
Právní forma: organizační jednotka České obce sokolské
Rok založení: nově 1997
Statutární orgán: Výbor ve složení:
Alena Dufková, starosta
Jitka Moravcová, jednatel
Lenka Kubátová, hospodář
Luboš Vomlel, náčelník
Iveta Kaštánková, náčelnice
Stávající počet členů: 332
Sídlo: Dr. Tyrše 262, 533 41 Lázně Bohdaneč

Krátké ohlédnutí do minulosti

září 1904 v Bohdanči založena Tělocvičná jednota
1918 po 1. světové válce a vzniku samostatné republiky obnovena činnost TJ
1927 - 1930 výstavba budovy sokolovny podle projektu architekta Oldřicha Šmídy
Obrázek sokolovny
1941 - 1945 za 2. světové války činnost TJ zastavena
1948 sloučení sportovních spolků do jedné organizace – ČSTV, upraven název na „Tělovýchovná jednota Sokol Bohdaneč“
1975 rekonstrukce sokolovny – vybudováno mazutové ústřední topení, přístavba šaten
1997 po několikaletých soudních sporech transformace místní TJ do České obce sokolské – nový název „Tělocvičná jednota Sokol Lázně Bohdaneč“

Co se děje v Sokole dnes

Hlavní činností TJ Sokol je pravidelné cvičení v týdenních cyklech skupin dětí a dospělých pod vedením školených cvičitelů. V dětských kategoriích je náplní zejména cvičení na nářadí a míčové hry. Cvičenci se zúčastňují také jednorázových závodů na regionální úrovni, zejména v atletických disciplínách. Zatím nejpočetnější skupinu však tvoří ženy s kondičním cvičením.

Další aktivity představuje rekreační sportování v určitém sportovním odvětví bez vedení cvičitelů a účasti v soutěžích – sálový fotbal či stolní tenis mužů, florbal žáků.

Někteří členové se věnují sportu se zapojením do soutěží na různých úrovních, a tedy pravidelně trénují pod vedením trenérů – sem patří například nohejbal, tanec, šachy.

Jednotlivým skupinám jsou přidělovány hodiny ve velkém a malém sále (podrobný rozpis cvičení najdete na našich webových stránkách). Týdně tak pravidelně navštěvuje prostory sokolovny přibližně 300 členů registrovaných v TJ a Asociaci sportu pro všechny (ASPV). Dopoledne využívá sokolovnu také k výuce tělocviku místní základní škola.

Mládežnické kategorie se každoročně představují veřejnosti ukázkami cvičení na tradiční „Veřejné hodiny“ (viz obrázky), která se koná v sokolovně vždy v únoru za hojné účasti rodičů a přátel.

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3

Pravidelně jednou za měsíc, případně podle potřeby k řešení aktuálních záležitostí, se schází Výbor TJ. Vrcholným orgánem je Valná hromada, která se koná jednou ročně.

Kontakt

Dr Tyrše 262
Lázně Bohdaneč
53341

Mapa Logo města

Město Lázně Bohdaneč každoročně přispívá dotací na provoz sokolovny a na činnost TJ.

Web je přístupný podle pravidel pro tvorbu přístupného webu Blind friendly

© Copyright 2011-2015 Adam Karafiát Valid XHTML 1.0 Transitional